Vi udvikler afgrøder til fremtidens byggematerialer

Vores vision er at bidrage til en stor CO2-besparelse med hurtigtvoksende biogene materialer.
Med attraktive afkast vil vi få flere med i den grønne omstilling.

Træ er en af nøglerne til den grønne omstilling af byggeriet

Det er vigtigt, at det dyrkes hurtigt uden at skade vores skovarealer eller biodiversiteten.

Byggematerialer som beton og stål fører til enorme CO2-udledninger

Biogene materialer som træ kan reducere byggeriets klimaaftryk

Invester i en bæredygtig fremtid

Skove er vores vigtigste kulstoflagre og levesteder for dyrelivet

Hvis vi fælder alle de træer, der skal bruges til at dække byggeriets behov, gør vi uoprettelig skade på naturen og frigiver endnu flere drivhusgasser

Invester i en bæredygtig fremtid

Træplantager er en del af løsningen

Naturlige skove skal kun fældes i et bæredygtigt tempo, så træerne og biodiversiteten beskyttes. Derfor er der brug for træplantager med hurtig produktion

Invester i en bæredygtig fremtid

BUILD17 har ekspertisen og værktøjerne til at skabe flere træplantager

BUILD17 har ekspertisen og værktøjerne til at skabe flere træplantager

BUILD17 giver dig kontrol over hele værdikæden

Etablering af plantagen

Vækst og overvågning

Høst

Forædling og forarbejdning

Brugen af træ

Genbrug

Skal vi være din plantage-partner?

Du kan få vores hjælp hele vejen fra at vurdere potentialet og etablere din plantage til drift og optimering af værdikæden.

Vi står klar, når du har brug for råd

For at sikre dig det bedste udbytte, arbejder vi hele tiden på at optimere vores procedurer.

Få dokumenteret effekten af dit arbejde

Alle aktiviteter bliver registreret på vores digitale platform. Du kan se det enkelte træs livscyklus, beregne din CO2-lagring og meget mere.

Vores dokumentation giver produkterne fra din plantage højere værdi.

Få dokumenteret effekten af dit arbejde

Alle aktiviteter bliver registreret på vores digitale platform. Du kan se det enkelte træs livscyklus, beregne din CO2-lagring og meget mere.

Vores dokumentation giver produkterne fra din plantage højere værdi.

Gør dit arbejde for klimaet profitabelt med os

Dine stiklinger er tilpasset dit lokale vækstmiljø. Du får mulighed for at høste med de bedste metoder og den rette timing. Vi kan også hjælpe dig med at sælge dine produkter og rådgive dig om den optimale prissætning.

Det hurtigtvoksende Paulownia gør det hele muligt

Paulownia kan blive 18 meter højt på kun 7 år

Støt op om verdensmålene på din egen måde

Du kan støtte op om tre af FN’s verdensmål og være med til at vende klimakrisen med vores værktøjer.

Vi tilbyder en bedre udnyttelse af landbrugsjord med lav produktivitet. Det er dog vigtigt, at naturlige skove forbliver naturlige skove. Derfor arbejder vi ikke med områder, som har været naturlig skov i de seneste 10 år.

Book et møde

Vores tilgang øger værdien af træprodukter. Med vores digitale platform kan vi både spore træernes rejse og dokumentere lagringen af CO2.

Kontakt os for at få mere at vide.