Vi lagrer drivhusgasser i langtidsholdbare træprodukter

Langsigtet kulstoflagring – beregnet konservativt og dokumenteret grundigt

Én af de største fordele ved plantager er, at de samler og lagrer kulstof fra atmosfæren

Træernes hurtige vækst og brugen af biogent materiale i byggerier giver en effektiv og langsigtet lagring af CO2. Vores tilgang til kulstoflagring tillader udelukkende brugen af træ til byggematerialer og biokul (med eller uden biogas-produktion).

Invester i en bæredygtig fremtid

Alle beregninger er baserede på vægten af træ leveret til slutbrugere

Vi tager højde for al biomasse. Alle restprodukter til nedbrydning trækkes fra kulstoflagringen. På den måde medregner vi kun faktisk lagring

Invester i en bæredygtig fremtid

Vi estimerer løbende produceret biomasse og lagret kulstof

Dog trækker vi en buffer fra, før estimater kan bruges i emissionsregnskaber. Bufferen frigives, når biomassen er vejet, så vi undgår at tælle dobbelt

Invester i en bæredygtig fremtid

Paulownia-træet vokser hurtigere end noget andet træ

Fuld sporbarhed fra stikling til færdige produkter

Paulownia-træet er perfekt til skalerbar produktion

OPTIMAL VÆKST

Paulownia-varianter udvælges og forædles, så de giver optimal vækst under de lokale forhold

GENVÆKST EFTER HØST

Nye træer skyder op fra rødderne, der står tilbage efter høst. Store og stærke træstammer kan dyrkes fra den samme plante mellem tre og fem gange

PRODUCERET I GARTNERIER

Stiklingerne er produceret på gartnerier, så de modne træer er sterile. Det fjerner risikoen for, at træerne bliver invasive i det lokale økosystem

VEJRBESTANDIGE

Paulownia-træ er let, hårdt og meget vejrbestandigt uden energikrævende termisk behandling

BYGGEMATERIALER

Træet er særligt velegnet som facadebeklædning til nye bygninger

BEGRÆNSER UDLEDNINGER

Et af de vigtigste greb i at sænke udledningen af drivhusgasser fra byggebranchen er at erstatte stål og beton med træ

Invester i en holdbar fremtid

Effektiv forsyning af biogene byggematerialer med langsigtet lagring af kulstof

BUILD17’s digitale platform letter den grønne omstilling ved at gøre vores ekspertise og tjenester lettilgængelige

BUILD17 løser grundlæggende udfordringer i forsyningskæden

så den grønne omstilling af byggeriet ikke skal forsinkes

BUILD17’s platform øger værdien af træprodukter

BUILD17’s platform øger værdien af træprodukter

Vi giver dig værktøjerne til at investere i plantager

alternative investeringsfonde kan optimere udbytte og afkast

Plantager er attraktive alternative investeringer med tydelige klimaresultater

og et fleksibelt afkast-mønster

Vi tillader kulstof-kreditering gennem velrenommerede partnerprogrammer, der følger høje markedsstandarder som CCP, ICROA, VCS eller GoldStandard

Book et møde

Vores tilgang øger værdien af træprodukter. Med vores digitale platform kan vi både spore træernes rejse og dokumentere lagringen af CO2.

Kontakt os for at få mere at vide.