Skab din plantage

Få det største udbytte af din jord – både for dig selv og for klimaet

Gør uproduktiv landbrugsjord til plantager med høj produktivitet

Få det maksimale udbytte

Hvert stykke landbrugsjord skal give det optimale udbytte, så vi kan dække fremtidens behov for fødevarer og biogene materialer. 

Du kan være en del af løsningen af dette store problem og samtidigt få bedre afkast på din jord. Omdan svært tilgængelige områder, juletræsplantager og områder forurenet med tungmetaller til Paulownia-plantager.

Sådan lagrer Paulownia-træerne CO2

1: Kloning

Paulownia-kloner fremavles med specifikke egenskaber

2: Planlægning

Jordejeren kortlægger sin jord og forbereder den til beplantning

3: Indkøb

Jordejeren indkøber klonede stiklinger, og hver enkelt bliver mærket

4: Plantemønster

Vi definerer det optimale plantemønster og kortlægger det enkelte træs placering

5: Plantning

Hvert træ plantes præcist på dets dedikerede GPS-lokation

Vi hjælper dig gennem hele processen

Vores eksperter hjælper dig med at lægge planerne for både plantage og forretning. Vi oplærer dig også i brugen af vores digitale platform til drift og dokumentation.

Du får vores hjælp til at sikre det bedste udbytte, når du skal forberede jorden, opsætte vanding, anskaffe stiklinger, plante samt overvåge vejr, drift og vækst.

Du får tre store fordele med BUILD17’s digitale platform

Kend din investerings potentiale

Vi hjælper med at vurdere potentialet, etablere værdikæden, oplære dine samarbejdspartnere, indkøbe stiklinger og styre oprettelsen af din plantage

Invester i en bæredygtig fremtid

Optimeret drift

Det samlede overblik over din plantages drift og udbytte gør det let for dig at spore hvert enkelt træ og dokumentere lagring af CO2

Invester i en bæredygtig fremtid

Undgå de store risici

Du får vejledning i at sikre dine træer mod frost, tørke og sygdomme, så du kan sikre det største mulige udbytte af din plantage

Invester i en bæredygtig fremtid

Paulownia-plantager kan endda hjælpe med at rense jord forurenet af tungmetaller

Paulownia vokser hurtigt

Plantager med Paulownia-træer gør det muligt at dække byggeriets behov og samtidigt fælde færre naturlige skove. Traditionelt skovbrug har en tidshorisont på mellem 40 og 100 år. Paulownia vokser meget hurtigt og giver det samme udbytte på så lidt som syv år.

Book et møde

Vores tilgang øger værdien af træprodukter. Med vores digitale platform kan vi både spore træernes rejse og dokumentere lagringen af CO2.

Kontakt os for at få mere at vide.