BUILD17 gør det muligt at investere i klimahandling

Gør komplekse forsyningskæder til overskuelige investeringsaktiver med stabilt cash flow

Vi hjælper med at finde jord til plantager og se dets potentiale

Du kan få hjælp til at udvælge de bedst egnede jordområder at investere i. Derfra hjælper vi med at etablere hele værdikæden, oplære dit personale og samarbejdspartnere.

Vi leverer nøje udvalgte Paulownia-stiklinger til dine jordforhold og støtter etableringen af din plantage.

Spor processerne og styr dit team gennem vores platform

Du får et samlet overblik over din plantage helt ned til det enkelte træs udvikling. Med vores digitale platform er det let at spore og dokumentere din lagring af CO2.

Spor processerne og styr dit team gennem vores platform

Du får et samlet overblik over din plantage helt ned til det enkelte træs udvikling. Med vores digitale platform er det let at spore og dokumentere din lagring af CO2.

Styr uden om de store risici for din plantage

Få større udbytte af din plantage med hjælp fra vores platform. Den vejleder dig gennem perioder med frost, tørke og andre udfordringer.

Vi støtter vores kunder hele vejen

FØR ETABLERING

 • Udvælgelse af jord

 • Due diligence før jordkøb

 • Onboarding på vores platform

 • Planlægning og business case

 • Plan for værdikæde og entrepriser

 • Levering af stiklinger

EFTER ETABLERING

 • Planlægning af drift og uddannelse

 • Tilsyn med etablering

 • Optimering af vækstforhold

 • Dokumentation af CO2-lagring og træsporing

 • Eftersyn og prøveudtagning

 • Optimering af udbytte og planlægning

Prisen for at lade stå til

De naturlige skove er i århundreder fældet i for stort omfang. Hvis vi ikke sætter ind med højproduktive træplantager, risikerer vi endnu større ødelæggelser.

Naturlig og langtidsholdbar lagring af kulstof – med solid dokumentation

Langsigtet lagring af CO2 med et meget attraktivt afkast

Investeringer i plantager vokser med målbar effekt.

Book et møde

Vores tilgang øger værdien af træprodukter. Med vores digitale platform kan vi både spore træernes rejse og dokumentere lagringen af CO2.

Kontakt os for at få mere at vide.